Ride-along ثبت نام

اداره شریف به کارمندان آژانس های دولتی و شهروندان متعهد، فرصتی می دهد تا با یک افسر به گشت زنی بپردازند تا تجربه دست اولی را از نحوه کار افسران دپارتمان شریف کسب کنند. این فرصتی برای علاقه مندان به عضویت در اداره ی شریف است.

دیویژن برتر ماه

دیویژن Traffic Enforcement با ارائه عملکردی مناسب در زمینه های عملیاتی، کنترل و برخورد با انواع تخلفات رانندگی و تامین امنیت معابر، همچنین زمینه های اداری مانند برگزاری کلاس های آموزشی،عنوان برترین دیویژن ماه رو در خدمت رسانی به شما مردم شایسته از آن خود کرده است.

دیپوتی برتر ماه

دیپوتی شریف Kamyab Gourani بدلیل داشتن فاکتورهایی همچون بالا بودن زمان کاری، رعایت انضباط شغلی، فرمان پذیری،اخذ تصمیمات شخصی یا گروهی بجا و مناسب که ناشی از خونسردی در زمینه های عملیاتی هستند، به این عنوان دست یافت.